Betalen – Mondhygienepraktijk Erika Meijer – Amsterdam-West

Betalen

De Rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Meestal zijn dit M-codes en T-codes.

Vragen over uw rekening:

Heeft u vragen dan kunt u altijd terecht bij onze praktijk. Ook kunt u voor informatie terecht bij het tandheelkundig informatiepunt (TIP).

Voor informatie over een tandverzekering:

https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/